Paravani za kadu

Zaštitiće pod od vode, a kupatilo će delovati veće i prostranije.